Proizvodi

Isporuku proizvoda vršimo na Vašu kućnu adresu u periodu od 15-20. oktobra 2012 god.
Dizajn pakovanja je u tradicionalnom stilu.
Plaćanje u trenutku dostave na Vašu kućnu adresu.
S obzirom da su količine sirovina kojima raspolažemo ograničene ali i imajući u vidu i ranosezonski karakter pojedinih vrsta voća i povrća najljubaznije Vas molimo da svoju zimnicu rezervišete na vreme.

Povrće i salate

Džemovi

Kompoti

Slatki program

Sokovi 


© Massife group - Kuća zdrave hrane
Sаšа Mаrinković, Gornjа Crnućа, Tel: 063-86-58-222 // 062-62-09-09
E mаil: massifegroup@gmail.com Web: www.m-group.rs